HLV Park Hang SEo sinh nhật buồn vì XUân Trường bị đứt dây chằng và phải nghỉ nửa năm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn kể cho nhau nghe về HLV Park Hang sEo …